O mażoretkach

Karlina Prałat - Instruktor i kierownik artystyczny

Małgorzata Kujawa - Instruktor i kierownik artystyczny

Rafał Jagodzik - Koordynator